top of page

Aarathi

Swami Aarathi
PanchaPranaArathiFiveFoldPath
00:00 / 02:07

श्री स्वामी आरती 

पंचप्राण हे आतुर झाले, करण्या तव आरती ।
सगुण रूपाने येऊन स्वामी, स्वीकारा आरती ॥धृ.॥  
हरी हर संगे ब्रह्मदेवही, खेळे तव भाळी । पुनव हासते प्रसन्नतेने मुख चंद्राचे वरी ।
लाजविती रवि तेजाला, तव नयनांच्या ज्योती । सगुण रूपाने येऊन स्वामी, स्वीकारा आरती ॥१॥
पुण्यप्रद तव नाम असावे, सदैव या ओठी ।श्वासासंगे स्पंदन व्हावे, तुझेच जगजेठी । 
अगाध महिमा अगाध आहे, स्वामी तव शक्ती । सगुण रूपाने येऊन स्वामी, स्वीकारा आरती ॥२॥
धर्माचरणी पावन व्हावे, सदा असो सन्मति । सत्कर्माचा यज्ञ घडावा, झिजवुनि ही यष्टी ।
सन्मार्गाने  सदैव न्यावे, घेऊनी मज हाती । सगुण रूपाने येऊन स्वामी, स्वीकारा आरती ॥३॥
अहंपणाचा लोप करुनि, कृतार्थ जीवन करा । पावन करुनी घ्यावे मजला, तेजोमय भास्करा ।
अल्पचि भिक्षा घालुनि, स्वामी न्यावे मज संगती । सगुण रूपाने येऊन स्वामी, स्वीकारा आरती ॥४॥

Birudawali

Anantakoti Brahmaamda-naayaka Raajaadhiraaja Yogiraaja

Shree Sacchida Anamda Parabrabrahma Sadguru Shree Swami Samartha Mahaaraaja Ki Jai

Avadhuta Chintana Shree Gurudeva Datta Swami Om

Deva Deveshwar Bhagavan Parashuram Maharaj ki Jai

Param Sadguru Shree Gajanan Maharaj ki Jai

Swamimai Sadguru Dadashree Maharaj ki Jai

Ma Mangala Chandika Mata ki Jai

Narmada Mayya ki Jai

Samastha guru parampara ki Jai

Narmade Har | Narmade Har | Narmade Har

bottom of page