top of page
Swami Aarathi
PanchaPranaArathiFiveFoldPath
00:00 / 02:07

Shree Swami Aarti 

Pancha-praana hey aatur zhaa-ley, kara-nya tava aa-ra-ti |

Sa-guna roo-paa-ne ye-un Swaami, swee-kaa-raa, aa-ra-ti || 

Hari hara san-gey brahma-dev-hi, khe-ley tava bhaa-li |

Punava haa-sa-tey prasanna-te-ney mukha chandraa-che va-ree |

Laaja-vi-ti ravi te-jaa-la, ta-va naya-naan-chya jyo-ti |

Sa-guna roo-paa-ne ye-un Swaami, swee-kaa-raa, aa-ra-ti || 1 ||

Punya-pra-da tava naam asaa-vey, sa-dai-va yaa o-thee |

Shwaa-saa san-gey span-dan vhaa-vey, tu-zhech jaga jethee |

Agaadh ma-hima agaadh aa-hey, Swaami tava shakti |

Sa-guna roo-paa-ne ye-un Swaami, swee-kaa-raa, aa-ra-ti || 2 ||

Dharmaa-charanee paa-van vhaa-vey, sa-daa aso san-matee |

Sat-kar-maa-cha yadnya gha-daava, jhi-ja-vuni hee ya-shtee |

San-maar-gaa-ney sa-daiva nyaa-vey, ghe-uni maja haa-tee |

Sa-guna roo-paa-ne ye-un Swaami, swee-kaa-raa, aa-ra-ti || 3 ||

Aham-panaa-cha lop ka-runi, kru-taar-th jeevan karaa |

Paa-van karuni ghyaa-vey maja-laa, te-jo-may bhaa-skara |

Alpachi bhik-shaa ghaa-luni, Swaami nyaa-vey maja san-gatee |

Sa-guna roo-paa-ne ye-un Swaami, swee-kaa-raa, aa-ra-ti || 4 ||

Bhajans

Gurujimeto-Bhajan
Gurujimeto-BhajanFiveFoldPath
00:00 / 04:02
Majhe-Devapuja
Majhe-DevapujaFiveFoldPath
00:00 / 03:12
JayBrugunandana-Bhajan
JayBrugunandanaFiveFoldPath
00:00 / 04:54
Prajapate-Ganana
Prajapate-GananaFiveFoldPath
00:00 / 01:26
MahaTripurasundari-Stotra
MahaTripurasundari-StotraFiveFoldPath
00:00 / 08:34
Swami-Gajanana
Swami-GajananaFiveFoldPath
00:00 / 01:25
Birudawali

Anantakoti Brahmaamda-naayaka Raajaadhiraaja Yogiraaja

Shree Sacchidaananda Parabrabrahma Sadguru Shree Swami Samartha Mahaaraaja Ki Jai ||

Avadhuta Chintana Shree Gurudeva Datta || Swami Om ||

Deva Deveshwar Bhagavan Parashuram Maharaj ki Jai ||

Param Sadguru Shree Gajanan Maharaj ki Jai ||

Swamimai Sadguru Shree Dadashree Maharaj ki Jai ||

Bhagavati Suvarna Ma Mangala Chandika Mata ki Jai ||

Gyaneshwar Mauli ki Jai ||

Samastha Guru parampara ki Jai ||

Narmada Mayya ki Jai ||

Narmade Har | Narmade Har | Narmade Har ||

bottom of page